Contact opnemen met SecuSystems B.V.

Mosquito

Al op jonge leeftijd begint bij mensen het vermogen hoge tonen horen af te nemen. De Mosquito verspreidt geluid met een zeer hoge (ultrasone) frequentie dat de meeste mensen ouder dan 25 jaar niet meer of sterk verminderd kunnen horen. Jongeren ervaren het geluid na korte tijd als erg irritant en zullen de omgeving waar het verspreid wordt daarom vermijden. Het geluid is zelfs bij langdurige blootstelling onschadelijk (zie ook hoofdstuk veiligheid).

De Mosquito is bedoeld voor inzet op plaatsen waar "rondhangen" problemen of overlast geeft. Vaak zijn dit geïsoleerde locaties (verlaten schoolpleinen etc) of doorgangen zoals de ingangen van winkelcentra, (metro)stations e.d. waar ook passerende jongeren slechts kort verblijven. Onderzoek in Engeland waar de Mosquito veelvuldig wordt toegepast voor winkelingangen heeft aangetoond, dat het gemiddeld slechts 6 minuten duurt voordat een groep zich verspreid.

Hoogfrequent geluid verspreidt zich directioneel (in de richting waarin het wordt uitgezonden) en dringt niet door muren, ramen e.d. Het effectieve bereik is ~20 meter. De Mosquito kan dus zeer specifiek worden ingezet en geeft geen overlast voor de directe omgeving.

Eventuele hinder voor jongeren of ouderen die het geluid horen bij het passeren of binnengaan van het bereiksgebied van de Mosquito blijft daarom meestal beperkt tot een korte waarneming. Het geluid is bij voortduring erg irritant maar leidt zeker niet tot een schrikreactie.

Honden hebben een veel beter gehoor dan mensen en kunnen ook hogere tonen waarnemen. Zij reageren echter niet op het geluid van de Mosquito. Hetzelfde geldt voor vogels. Moderne gehoorapparaten zijn niet gevoelig voor frequenties > 8 KHz en registreren het geluid van de Mosquito daarom niet. Ook baby's blijken ongevoelig voor het geluid en reageren er niet op.

De Mosquito wordt vooral ingezet op locaties en tijden waar kleine kinderen en goedbedoelende jongeren zich niet meer zullen ophouden. De overlast veroorzakende jongeren worden op een veilige manier aangespoord ergens anders heen te gaan.

U kunt contact met ons opnemen via de website, via info@secusystems.nl of bellen met 0346 261206

Laatste nieuws


Support